Pages Navigation Menu

Serwis feng shui przedstawia artykuły, porady tworzone dla osób, które chcą zapoznać się z chińską geomancją. Podstawami feng shui w biznesie lub tworzeniu zdrowej przestrzeni domu, mieszkania. Niektóre porady, przemyślenia różnią się od ścisłych zasad przedstawianych w książkach niemniej jednak należy zdać sobie sprawę z faktu, iż mieszkamy w Polsce. Kraju, który znajduje się na tej samej kuli ziemskiemu, co Chiny niemniej jednak na innej szerokości i długości geograficznej. Należy wziąć to pod rozwagę, ponieważ każde miejsce posiada swoje własne, odmienne od innych oddziaływanie, które buduje klimat, charakter mieszkańców. Autorem serwisu jest Mirosław Mazur

Aranżacja wnętrz

Aranżacja wnętrz

Wygląd i ergonomia przestrzeni to obecnie panujące trendy. Aranżacja wnętrz wykonywana jest przez architekta wnętrz niemniej jednak to właśnie przy pomocy zasad feng shui można tworzyć przestrzeń, która będzie miała odpowiedni charter. Charakter wspólny z właścicielem. Znajomość oddziaływania poszczególnych elementów przestrzeni jest właśnie domeną feng shui. Sztuka feng shui jednak nie tworzy przestrzeni, ponieważ konsultant nie jest architektem wnętrz. Przy współpracy tych dwóch dyscyplin można stworzyć wnętrza o których można powiedzieć że są odpowiednie, korzystne i zdrowe. Architekt wnętrz przedstawia projekt wnętrza, który reprezentuje dany styl a konsultant wskazuje miejsca (punkty) korzystne lub też niektóre, które są domeną danego żywiołu.

Cd: Aranżacja Wnętrz